Program PŁATNIK


              PROGRAM  PŁATNIK        
                           WYKORZYSTANIE  FUNKCJI SDWI              
 18.06.2007  Warszawa         Budynek "Biprodrzewu"   
                                 ul. Żurawia  32/34
    zgłoszenie
 19.06.2007  Nowy Sącz       Hotel  " Beskid"         
                                 ul. Limanowskiego  1
 
   zgłoszenie

ZUS uruchomił interaktywną usługę CRU umożliwiającą porównywanie danych przekazanych przez płatników składek z danymi zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych (CRU).

Celem jest wyeliminowanie rozbieżności w danych dotyczących osób ubezpieczonych u płatnika i w ZUS.

Do tej pory płatnicy przekazywali do ZUS dokumenty zgłoszeniowe osób ubezpieczonych i odbierali jedynie potwierdzenia ich przyjęcia bez wyjaśnienia czy dane są prawidłowe. Obecnie wszyscy płatnicy mogą pobierać z CRU listy zawierające dane wszystkich zgłoszonych przez płatnika i nie wyrejestrowanych ubezpieczonych. Podczas szkolenia uczestnicy poznają jak korzystać z funkcji programu Płatnik związanych z obsługą wyciągów z CRU, jak przygotować i wysłać zamówienie na dane z CRU oraz pobrać i wykorzystać wyciągi z CRU
Firma    Aplikon - Waknel   ( wpisana  do  ewidencji  Służby   Cywilnej )   uprzejmie   zaprasza do  udziału   w  szkoleniu   na   temat:

                         PROGRAM  PŁATNIK   
     WYKORZYSTANIE   FUNKCJI  SDWI  

       Seminarium    poprowadzi   specjalista   z   ZUS.

 
PROGRAM  SEMINARIUM: 

PROGRAM PŁATNIK - OBSŁUGA WYCIĄGÓW Z CRU

1. Omówienie funkcjonalności wyciągów z CRU.
2. Omówienie  upoważnień  do  przekazywania  i  otrzymywania  danych  z ZUS.
3. Prezentacja  obsługi  wyciągów  z  CRU  w  programie Płatnik:   a) tworzenie
    zamówień  na 
wyciąg  b) pobieranie wyciągów z serwisów internetowych  ZUS
    c)  rejestracja  wyciągu 
w programie  d) weryfikacja  kartotek  ubezpieczonych  
    w  programie z danymi pobranymi.

FUNKCJONALNOŚĆ PROGRAMU PŁATNIK 6.04.001 ZWIĄZANA Z CRU

1. Omówienie  zasad  generowania  wyciągu  z  CRU:  a) omówienie  zasad gene-
    rowania  za
omówień na wyciąg z CRU  b) omówienie zasad  pobierania danych
    do wyciągu  z CRU  
c) omówienie  zasad  weryfikacji  danych z  wyciągu z CRU
    w programie Płatnik.
2. Obsługa wyciągów z CRU w programie Płatnik: a) tworzenie  zamówienia na wyciąg
    z CRU w programie Płatnik b) przekazywanie do ZUS zamówienia  oraz pobieranie
    wy
ciągu  z CRU samodzielnie za pośrednictwem skrytki internetowej  w ZUS   
     c) przekazy
wanie do ZUS  zamówienia oraz pobieranie wyciągu CRU  bezpośrednio
     w programie 
Płatnik  d) weryfikacja danych z wyciągu z CRU z  kartoteką  ubez-
    pieczonego, e) aktuali
zacja  danych w kartotece ubezpieczonego  na podstawie
    danych z wyciągu z CRU f) we
ryfikacja  zestawów dokumentów z danymi
    z wyciągu z CRU  g) weryfikacja zależności 
pomiędzy dokumentami w programie
    Płatnik, a danymi z wyciągu z CRU.

POZOSTAŁE FUNKCJE PROGRAMU PŁATNIK

1. Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpie-
    czenie wypadkowe ZUS IWA
2. Omówienie zasad zakładania konta ubezpieczonego.
3. Omówienie zasad zmiany/korekty danych identyfikacyjnych, adresowych,
    kodu tytułu
ubezpieczenia ewidencyjnych na koncie ubezpieczonego.
4. Tworzenie dokumentów ZUS R
MUA dla ubezpieczonego za wybrane okresy
     rozliczeniowe.
5. Omówienie funkcji łącze
nia kartotek ubezpieczonego.
6. Kreator aktualizacji statusów ubezpieczonych.
7. Ob
sługa dokumentu płatniczego.
8. Funkcje związane z  przekazywania dokumentów do 
ZUS.
9. Zestawy dokumentów ( wysyłanie, drukowanie, archiwizacja).
10. Funkcje 
związane z przekazem elektronicznym.
11. Obsługa certyfikatów i wiadomości.

Pytania, dyskusja, wymiana doświadczeń.

 

Początek  seminarium  godz.  10

Opłata   za   udział   w szkoleniu  wynosi   290 zł  od  uczestnika.  Każda  następna  osoba   270 zł  ( w tym:  materiał  szkoleniowy,  materiały  do  pracy,  kawa,  herbata, słodycze, obiad ).

Uczestnictwo  w  szkoleniu można opłacić gotówką,  przed  zajęciami  lub  przelewem doknując
wpłaty na konto: 
   
       PKO BP   S.A. XV O/W-wa  70 1020 1156 0000 7602 0060 2193   


« Powrót